Đăng Ký Nhập Học

  Thông tin bé:

  Thông tin người liên hệ:

  Các bước đăng ký

  Để đăng ký học chính thức cho trẻ, Quý phụ huynh nộp đầy đủ hồ sơ cho Văn phòng nhà trường. Hồ sơ nhập học chính thức gồm có:

  1.  Đơn đăng kí nhập học (Theo mẫu nhà trường)

  2.  Khai sanh (Bản sao)

  3.  Phiếu thông tin đặc điểm tâm lý trẻ (Theo mẫu nhà trường)

  4.  Phiếu khám sức khỏe (Theo mẫu nhà trường)

  5.  Sổ tiêm chủng (Bản photo)

  6.  Bản sao hộ khẩu/tạm trú (nếu có)