Đại dương của bé

🌻🌻 Sáng nay, các bé lớp Cọ tham gia cùng cô “Tạo một đại dương nhỏ trong lớp học” nè ba mẹ ơi!!

🌬 Với một thau nước nho nhỏ, một vài chiếc tàu thuỷ cùng các con cá, cua , tôm… các bạn nhỏ được thoả chí tan bồng qua một đại dương được thu nhỏ nhưng đa dạng đầy đủ các sinh vật 😍🙂

👉 Qua đó các bé có thể học được vật nổi-chìm ⛵️, màu sắc 🌈và phát triển các kỹ năng vận động tinh cho bé.

🌞 Chúc các con cuối tuần dzui tươi hay ăn chóng nhớn nhé!!! 😘😘😘

Bạn nghĩ gì về trường?

Your email address will not be published. Required fields are marked *