Chương Trình Học

Cọ Non
Tuổi: 6 - 18 tháng
Hoạt động: Ăn, ngủ, vận động cơ bản
Sỉ số tối đa: 12
Học phí: 5.260.000
Búp Non
Tuổi: 18 - 36 tháng
Hoạt động: Hát, vui chơi
Sỉ số tối đa: 20
Học phí: 5.020.000
Mầm Non
Tuổi: 3 - 4 tuổi
Hoạt động: Kể chuyện, hát múa, tự chăm sóc bản thân
Sỉ số tối đa: 20
Học phí: 4.750.000
Chồi Non
Tuổi: 4 - 5 tuổi
Hoạt động: Tạo hình, định hình nhân cách
Sỉ số tối đa: 20
Học phí: 4.750.000
Lá Non
Tuổi: 5 - 6 tuổi
Hoạt động: Học tập, làm quen cách đọc
Sỉ số tối đa: 20
Học phí: 4.750.000
0968.988.980