Chương Trình Học

Cọ Non

Tuổi:

6-18 tháng

Hoạt động:

Ăn, ngủ, vận động cơ bản

Sỉ số tối đa:

12

Học phí:

5.370.000

Xem Thêm

Búp Non

Tuổi:

18 – 36 tháng

Hoạt động:

Hát, vui chơi

Sỉ số tối đa:

20

Học phí:

5.370.000

Xem Thêm

Mầm Non

Tuổi:

3 – 4 tuổi

Hoạt động:

Kể chuyện, hát múa, tự chăm sóc bản thân

Sỉ số tối đa:

20

Học phí:

5.370.000

Xem Thêm

Chồi Non

Tuổi:

4 – 5 tuổi

Hoạt động:

Tạo hình, định hình nhân cách

Sỉ số tối đa:

20

Học phí:

5.370.000

Xem Thêm

Lá Non

Tuổi:

5 – 6 tuổi

Hoạt động:

Học tập, làm quen cách đọc

Sỉ số tối đa:

20

Học phí:

5.370.000

Xem Thêm